Mitgliederbereich - Kopie
funktionsgrafik
App-Store

Zurück
Weiter

Miêu tả ứng dụng

Ứng dụng:


AppStore


GooglePlay

Tôi sẽ giới thiệu cho bạn các chức năng về ứng dụng của tôi. Nếu bạn đã tải xuống ứng dụng từ Playstore hoặc từ App Store của iPhone, bạn sẽ tìm thấy ứng dụng đó trên màn hình điện thoại của mình. Điều đầu tiên bạn sẽ đến là trang bắt đầu. Thanh tiến trình có thể được nhìn thấy ở trên cùng. Dưới đây là 3 khóa học và nó sẽ được mở rộng theo thời gian.

Trong viện dưỡng lão

„Im Pflegeheim“ là khóa học chính của ứng dụng. Khóa học có các phần khác nhau. Đó là „ca sớm“, „ca muộn“ và „ca đêm“. Có nhiều bài học trong mỗi phần. Mỗi bài học có 1 video. Đây là những câu chuyện nhỏ được xây dựng chung với nhau dựa trên quá trình chăm sóc ở trại dưỡng lão. Ở cuối video có một video câu hỏi cần trả lời. Tùy thuộc vào mỗi bài học, sẽ có từ 10 đến 20 câu hỏi đi kèm theo video câu hỏi đó. Từ vựng từ video được hỏi dưới dạng câu hỏi âm thanh và hình ảnh. Các câu hỏi trong các video tiếp theo cũng theo nguyên tắc tương tự.

Ngữ pháp

Trường ngữ pháp được cấu trúc theo cách tương tự như khóa học „trong viện dưỡng lão“- “im Pflegeheim”. Tại đây bạn có thể học để hiểu rõ hơn về cách phát âm và ngữ pháp tiếng Đức của mình. Các bài học trải dài từ trình độ A1 đến B2. Ví dụ, Bài 1 là về bảng chữ cái. Tiếp theo là các thuật ngữ điều dưỡng cơ bản, các loại từ hoặc động từ, được giải thích bằng bản dịch tiếng Việt. Một ví dụ từ bài 2 đó là các thuật ngữ điều dưỡng cơ bản. Các bài luyện nói sẽ được tích hợp ở cuối các video.

ABC Điều dưỡng

Trong khóa học thứ ba, “Pflege ABC”, các thuật ngữ chuyên ngành điều dưỡng được giới thiệu.

Sau 5-7 thuật ngữ, các câu hỏi đố liên quan sẽ xuất hiện. 

Bài học và bài tập

Hơn nữa, mỗi người dùng ứng dụng sẽ nhận được một liên kết đến nhóm Facebook riêng tư. Bài tập về nhà và bài tập có lời giải sẽ được đăng ở đây. Các bài học cũng được tổ chức hàng tuần qua Livestream.